Wonen

Begeleid wonen

Zorgboerderij Donia State Wester biedt op klein schaal begeleid wonen. Hierbij is er een verblijfsgebouw waar nacht begeleiding aanwezig is. Daarnaast is er de mogelijkheid tot begeleid zelfstandig wonen in huisjes op het terrein.

Het streven is dat de deelnemers overdag leeftijds- en ontwikkelingsadequate activiteiten hebben. Denk aan school, studie, stage, behandeling enz. Is het voor een bewoner niet mogelijk mee te doen aan activiteiten buiten de boerderij wordt er een passend programma geschreven op de dagbesteding van de boerderij en doet de deelnemer hieraan mee. Daarnaast voeren zij naast school of dagbesteding ook andere activiteiten uit. Zo wordt er gebruik gemaakt van een corveerooster . Op deze wijze voeren de deelnemers de huishoudelijke taken uit en leren ze om te gaan met verantwoordelijkheden. De begeleiding ondersteunt, n.a.v. de ondersteuningsdoelen omschreven in het ondersteuningsplan, de cliënten bij de persoonlijke verzorging, de administratie en bij het organiseren en plannen.

Wanneer er een stap naar meer zelfstandigheid mogelijk is kan er gebruik gemaakt worden van een van de twee huisjes op het terrein.Zij volgen een zelfredzaamheidstraining, waarin ze leren hun eigen administratie te doen, huishoudelijke taken uit te voeren en leren organiseren en plannen van de dag. De cliënt heeft hierbij een persoonlijk begeleider die daarbij ondersteunt en stimuleert.