Doelgroep

Doelgroep beschrijving zorgboerderij Donia State Wester

“De huidige maatschappij is snel en weinig tolerant naar mensen die afwijken van de ‘standaard’. Met dit gegeven bieden wij op de boerderij vanuit rust, ruimte en structuur een veilige plek voor ieder die het minder makkelijk heeft binnen de maatschappij. Iedere deelnemer heeft zijn eigen talenten ongeacht diagnose of beperkingen. Zorgboerderij Donia State Wester is ervan overtuigt dat iedereen op eigen wijze op zijn of haar eigen niveau functioneren en ontwikkelen.  Als boerderij gaan wij uit van de kwaliteiten van de individuele deelnemer waarbij veel oog is voor sociale interactie.”

Bovenstaand een citaat uit de visie van zorgboerderij Donia State Wester. Dit citaat impliceert ons beeld op de mens. Namelijk dat iedereen over zijn eigen talenten beschikt. Tevens zijn wij van mening dat richten op slechts één doelgroep niet nodig is en een gedifferentieerde doelgroep juist interacties opwekt dit de individuele mens doen groeien.

Ondanks deze visie is het van belang een goed beeld te hebben van de krachten van de zorgboerderij maar ook de onmogelijkheden op de zorgboerderij aangaande doelgroepen. Hieronder zal dan ook de doelgroep op Zorgboerderij Donia State Wester worden besproken.  Op zorgboerderij Donia State Wester heerst geen leeftijdsbeperking. Wel worden groepen in gedeeld op basis van leeftijd en ontwikkelingsleeftijd. Dit maakt dat er bewust keuzes worden gemaakt op basis van leeftijden.

De grootste doelgroepen op de zorgboerderij zijn deelnemers met een (licht) verstandelijke beperking en deelnemers met een stoornis uit het autistisch spectrum. We kunnen dan ook met een gerust hart zeggen dat deze twee doelgroepen of de combinatie van beide behoren tot onze expertise. De zorgboerderij is geheel gericht op het kunnen bieden van de juiste en passende begeleiding voor deze doelgroepen denk hierbij aan structuur en een voorspelbare omgeving.

Naast deze 2 hoofdgroepen hebben we deelnemers met meer uiteenlopende diagnoses en problematiek. Denk hierbij aan ADHD, ontwikkelingsstoornissen, dwangstoornissen, hoogbegaafdheid, niet aangeboren hersenletsel, dementie, PTSS, verpleegkundige problematiek en overige ‘lichte’ psychiatrische problematiek.

Kortom een zeer uiteenlopende doelgroep, bij de intake wordt dan ook uitgebreid aandacht besteed aan het profiel van de nieuwe deelnemer. Zou dit passen binnen de huidige groep en zou deze deelnemer zich ook op zijn plek voelen? Er wordt tevens altijd een dag meegelopen op de groep waar de deelnemer geplaatst zou worden.

Ondanks de zorgvuldigheid in het aanname beleid moeten we als zorgboerderij ook onze zwakte onder ogen kunnen zien en aan kunnen geven. Door ervaringen uit de afgelopen jaren kunnen wij de volgende opsomming maken van doelgroepen of problematieken waar wij als zorgboerderij niet op zijn ingesteld.

  • Elke vorm van verslavingsproblematiek wordt uitgesloten.
  • Zware psychiatrische problematiek, denk aan borderline, persoonlijkheidsstoornissen, en overige stoornissen waarbij een grote mate van manipulatie een rol speelt zijn niet passend op de zorgboerderij.
  • Deelnemers met grote verpleegkundige hulp waarbij volledige verzorging nodig is mogelijk maar hiervoor moet gekeken worden of wij aan kunnen sluiten bij de wensen en of wij over voldoende draagkracht beschikken.
  • Gezinnen met een hulpvraag kunnen niet als geheel gezin terecht.

Wonen is een specifieke tak van zorg binnen de zorgboerderij. Hiervoor wordt bij een nieuwe bewoner specifiek gekeken naar de meerwaarde aan de groep bewoners en met welk doel het wonen wordt aangevraagd. Zware psychiatrische problematiek wordt uitgesloten.

Ken uw zwakte en handel hiernaar is altijd aan de orde op de zorgboerderij. Wanneer er twijfel bestaat over een nieuwe deelnemer wordt dit openlijk besproken. Wanneer de twijfel na meerdere gesprekken met betrokken partijen blijft beslaan zal er in overleg gezocht worden naar een meer passende plek.

Voor vragen neem gerust contact op via ons contactformulier onder het ‘contact’