Doelgroep

De grootste doelgroep bij ons op de zorgboerderij zijn deelnemers/bewoners met een licht verstandelijke beperking en deelnemers/bewoners met een stoornis in het autisme spectrum of een combinatie van beide.

Naast deze twee hoofdgroepen hebben we deelnemers met meer uiteenlopende diagnoses en problematiek.
Denk hierbij aan ADHD, ontwikkelingsstoornissen, dwangstoornissen, niet aangeboren hersenletsel, PTSS en “lichte” psychiatrische problematiek.