Algemene regels

Algemene regels

Dit zijn alle algemene regels die van toepassing zijn voor alle deelnemers, werknemers, vrijwilligers, stagiaires en bezoekers van zorgboerderij Donia State Wester in Iens.

 • Het gebruik en/of in bezit hebben en/of onder invloed zijn van alcohol of drugs is niet toegestaan.
 • Roken mag alleen op de daarvoor aangewezen plekken. Daarbij mogen geen minderjarigen en/of niet-rokers aanwezig zijn.  

Algemeen:

 • We zijn op tijd aanwezig.
 • Bij afwezigheid melden we dit tijdig bij de begeleiding of bellen we de diensttelefoon (06-155288881).
 • We verlaten de zorgboerderij niet zonder toestemming van de leidinggevende.
 • Bij brand of ongelukken direct de zorgboer of zorgboerin inlichten.
 • We eten en drinken uitsluitend in de pauzes.
 • We nemen ons eigen lunchpakket mee.
 • Drinken wordt door de zorgboerderij verzorgd.
 • Er wordt niet ongevraagd eten of drinken uit de kasten gepakt.
 • Tijdens het eten proberen we rustig te zijn aan tafel.
 • We helpen mensen met eet- en/of drinkproblemen.
 • Eigendommen van een ander mag je niet vernielen en ook niet zonder toestemming meenemen.
 • Het meenemen van huisdieren is alleen na toestemming geoorloofd.

Omgang met elkaar:

 • Heb respect voor mens, dier en plant in woord en daad.
 • We raken elkaar niet aan.
 • We brengen elkaar (personeel, bewoners, dagbesteders, etc.) niet in gevaar.
 • We laten elkaar uitspreken.
 • Er mag geen handel gedreven worden.
 • Discriminerende woorden of kwetsende opmerkingen worden niet getolereerd.
 • We gebruiken geen grof taalgebruik en we vloeken niet.
 • Agressie in woord of daad is niet toegestaan.
 • We roddelen niet over elkaar.
 • Help elkaar als dat nodig is.
 • Wanneer er iets is voorgevallen bespreek je dat met je begeleider.
 • Veroorzaak binnen geen overlast met harde muziek of luid geschreeuw.
 • Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag.
 • We praten met elkaar als ons iets dwarszit.

Op de werkvloer

 • Als er problemen zijn meldt je dat bij je begeleider, de zorgmanager of de zorgboerin
 • Ga voorzichtig om met alle spullen.
 • Kom niet zonder toestemming aan machines en/of elektrische apparaten.
 • Wees voorzichtig met gereedschap (denk om je eigen en andermans veiligheid).
 • Til geen zware voorwerpen.
 • Gebruik werkhandschoenen bij het klussen.
 • Kom niet zonder toestemming achter de voerhekken bij de koeienstal.

 Bij activiteiten

 • Ga voorzichtig om met alle spullen.
 • Kom niet zonder toestemming aan machines en/of elektrische apparaten.
 • Eigendommen van een ander mag je niet vernielen en ook niet zonder toestemming meenemen.
 • Wees voorzichtig met gereedschap (denk om je eigen en andermans veiligheid).
 • Til geen zware voorwerpen.
 • Gebruik werkhandschoenen bij het klussen.
 • Kom niet zonder toestemming achter de voerhekken bij de koeienstal.

Hygiëne

 • Handen wassen voor het eten en na toiletgebruik.
 • Laat het toilet schoon achter.
 • Geef aan wanneer het wc-papier op is.
 • Ruim eten en drinken op.

Sociale  media

 • We maken geen foto ’s of filmpjes van elkaar en plaatsen geen berichten in de sociale media over bewoners, deelnemers of medewerkers van de boerderij.
 • Zie Protocol Sociale media. 

 Extra regels weekendopvang

 • Eten en drinken wordt door de zorgboerderij verzorgd.
 • Telefoons worden om 9.30 uur ingeleverd, behalve die van de bewoners. Tussen 12.30 – 13.00 uur en vanaf 15.15 uur zijn telefoons toegestaan.
 • Computertijd is maximaal een half uur per persoon per dag.

 Bedtijden weekendopvang

 • T/m 12 jaar: 21.00 uur
 • Van 13 tot 16 jaar: 21.30 uur
 • Vanaf 16 jaar: 22.00 uur tot 22.30 uur
 • Tijden kunnen per persoon afwijken door andere afspraken met ouders.

Klachtenprocedure
De volledige versie van de klachtenprocedure is hier te downloaden.

Heb je een klacht, wat kan je dan doen?
Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij.
Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker van de zorgboerderij.

Er zijn meerdere mogelijkheden om je klacht kenbaar te maken.
Stap 1
Bespreek de klacht op de  zorgboerderij.
– Bespreek de klacht met een zorgbegeleider
– Indien je er met de zorgbegeleider niet uitkomt, ga je de klacht bespreken met de zorgmanager
– Indien je ook met de zorgmanager niet tot een oplossing komt,  ga je de klacht bespreken met de zorgboer en/of zorgboerin.
Indien je er ook met de zorgboer(in) niet uitkomt, ga je naar stap 2.
Stap 2
Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon, Mevr. F. Rinzema van Wilafri B.V.. Zij is er voor u en uw belang en is te bereiken per mail.

Of bespreek de klacht met de klachtenfunctionaris van de zorgboerderij, Mevr. E. Schreur. Zij helpt je bij het oplossen van de klacht en kan je ook verder helpen als het informeel oplossen niet lukt. Ze is te bereiken per mail.

Indien ook het gesprek met de vertrouwenspersoon en/of de klachtenfunctionaris geen bevredigende oplossing oplevert, ga je naar stap 3.
Stap 3
Dien een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg
Voor meer informatie over en het reglement van de Landelijke Klachtencommissie zie:
https://www.iar.nl/klachtencommissie
Stap 4
Je kunt je klacht ook aanhangig maken bij de Geschillencommissie Landbouw en Zorg
De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie.
Voor meer informatie over en het reglement van de Geschillencommissie Landbouw en Zorg zie: https://iar.nl/geschillencommisie-landbouwzorg