Visie

Visie Zorgboerderij Donia State Wester

De huidige maatschappij is snel en weinig tolerant naar mensen die afwijken van de ‘standaard’. Met dit gegeven bieden wij op de boerderij vanuit rust, ruimte en structuur een veilige plek voor ieder die het minder makkelijk heeft binnen de maatschappij. Iedere deelnemer heeft zijn eigen talenten ongeacht diagnose of beperkingen. Zorgboerderij Donia State Wester is ervan overtuigt dat iedereen op eigen wijze op zijn of haar eigen niveau functioneren en ontwikkelen.  Als boerderij gaan wij uit van de kwaliteiten van de individuele deelnemer waarbij veel oog is voor sociale interactie.

Op de boerderij wordt gewerkt aan het ontdekken en ontwikkelen van eigen kwaliteiten en talenten. Iedere deelnemer heeft hiervoor zijn of haar eigen ondersteuningsplan en bijbehorende activiteiten op de boerderij. In de ontwikkeling van eigen kwaliteiten worden deelnemers gestimuleerd de eigen kwaliteiten in te zetten in onze eigen mini maatschappij op de boerderij. Als iedereen elkaar helpt in de dingen waar je zelf goed in bent, kan je elkaar helpen in de ontwikkeling.

De drie woorden die centraal staan op de boerderij zijn rust, ruimte en structuur. Deze woorden zijn de basis voor het mogelijk maken van ontwikkeling. Deelnemers ervaren zelf vaak onrust. Het bieden van een rustige plek is dan ook van belang om de deelnemer rust te geven. Ruimte wordt gebruikt in de breedste zin van het woord, wij bieden letterlijk veel ruimte in oppervlakte waar de deelnemers de mogelijkheid hebben tot bewegen. Maar ook ruimte in de mogelijkheden qua activiteiten en begeleiding. Deelnemers hebben de ruimte  voor eigen inbreng en kunnen ideeën aandragen wat hen zou helpen binnen de kaders van de zorgboerderij. Structuur is de laatste van de drie die de basis van de boerderij maken. Structuur maakt dat de deelnemer dagelijks precies weet waar hij aan toe is. Deze structuur zorgt dus voor rust en rust zorgt voor ruimte tot meedenken.