Missie

Missie Zorgboerderij Donia State Wester

De zorg in Nederland is binnen de afgelopen jaren veel veranderd. De financiering van de zorg ligt nu bij de gemeente en de eisen voor het kunnen bieden van zorg zijn veel hoger komen te liggen. Allemaal ontwikkelingen waar je als zorginstelling in mee moet. Als zorgboerderij moet je daarin ook keuzes maken. Laat je de financiering via een tussenpartij lopen of neem je het heft in eigen hand en neem je daarbij de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan alle eisen. Vragen die meer dan eens de revue gepasseerd zijn.

Zorgboerderij Donia State Wester heeft besloten als gezond en zelfstandig bedrijf te functioneren. Dit maakt dat wij als zorgboerderij zelfstandige contracten hebben bij gemeentes. De communicatie loopt hierdoor via korte lijnen met als gevolg dat de organisatorische kant beter verloopt. Wij kunnen vanuit deze positie hoofdaanbieder zijn en de zorg inkopen die nodig is voor de individuele deelnemer.

Wel zijn wij van mening dat je niet alleen moet opereren. Samenwerken is binnen de zorg van groot belang, zodat de juiste zorg geboden kan worden. Maar ook zeker om ons als zorgboeren sterk te maken in de maatschappij in waar wij voor staan en wat het belang is van zorgboerderijen. Zorgboerderij Donia State Wester streeft dan ook naar een zo groot mogelijk netwerk van zorgboerderijen, zorginstellingen en zelfstandige behandelaren waarop wij aanspraak kunnen doen wanneer dat nodig is in het bieden van passende zorg. Tevens heeft Donia State Wester nauw contact met de gebiedsteams van de gemeentes, Sûdwest Fryslan, Leeuwarden, Waadhoeke, Harlingen en vlieland.

Naast alle veranderingen in zorg is ook te merken dat er een tekort is aan zorgplekken voor wonen en logeren. Als zorgboerderij willen wij hier de komende jaren op inspelen en de boerderij zo inrichten dat wij ons flexibel aan kunnen passen aan de veranderingen in de zorg en meer plekken kunnen bieden op gebied van wonen en logeren.